Ντους κεφαλής

Ντους κεφαλής

Στρόγγυλο ή τετράγωνο; Μεγάλο ή μικρό; Επιτοίχιο ή οροφής;

GROHE head showers come in all shapes and sizes to match your design and budget requirements. All designs feature GROHE DreamSpray technology for a luxurious full spray and unbeatable showering enjoyment,while SpeedClean shower nozzles prevent the build-up of limescale.

Available on all Rainshower metal head showers, our new and improved GROHE PureRain Spray has 50% larger and softer droplets for a more luxurious showering experience. With GROHE DropStop technology, head showers no longer drip after you have left the shower.

Βρείτε τον εκθεσιακό σας χώρο

Ντους κεφαλής

Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477000
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 210
Κεφαλή ντουζ
2836800E
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 210
Κεφαλή ντουζ
28368000
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 210
Κεφαλή ντουζ
28368LS0
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 210
Κεφαλή ντουζ
28373000
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27478000
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Veris 300
Κεφαλή ντουζ
27470LS0
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 400
Κεφαλή ντουζ
28778000
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477GL0
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477DA0
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477AL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 210
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26053000
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26056000
Ντουζ κεφαλής
Rainshower Cosmopolitan 210
Ντουζ κεφαλής
26062000
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066000
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 210
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26063000
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 210
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
26171000
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067A00
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067000
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066GN0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066GL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066EN0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DC0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DA0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066BE0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066AL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066A00
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 210
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
26171LS0
Ντουζ κεφαλής
Rainshower Cosmopolitan 210
Ντουζ κεφαλής
26052000
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067GN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067GL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067EN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DC0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DA0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067BE0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067AL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 400
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26256000
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
Rainshower 310
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
26257000