Ντους κεφαλής

Ντους κεφαλής

Στρόγγυλο ή τετράγωνο; Μεγάλο ή μικρό; Επιτοίχιο ή οροφής;

GROHE head showers come in all shapes and sizes to match your design and budget requirements. All designs feature GROHE DreamSpray technology for a luxurious full spray and unbeatable showering enjoyment,while SpeedClean shower nozzles prevent the build-up of limescale.

Available on all Rainshower metal head showers, our new and improved GROHE PureRain Spray has 50% larger and softer droplets for a more luxurious showering experience. With GROHE DropStop technology, head showers no longer drip after you have left the shower.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ τοίχου
26589LS0
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ τοίχου
26589000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ τοίχου
26588LS0
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130
Σετ τοίχου
26580000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ τοίχου
26588000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130
Σετ τοίχου
26581LS0
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130
Σετ τοίχου
26581000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130
Σετ τοίχου
26580LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Ντους χειρός 3 σπρέι
26590000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Ντους χειρός 3 σπρέι
26554LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582GN0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582DL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582AL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582A00
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574GN0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574GL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574EN0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574DL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574DA0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574BE0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574AL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574A00
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582DC0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574DC0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26544LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26550000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26551LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Ντους χειρός 3 σπρέι
26553000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26544000
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 210
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26053000
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 210
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
26171LS0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067GN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067GL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067EN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DC0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DA0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067BE0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067AL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067A00
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067000
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066GN0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066GL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066EN0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DC0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DA0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066BE0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066AL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066A00
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
Rainshower 310
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
26257000
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 400
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26256000
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477GL0
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477DA0
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477AL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481GN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481DL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479GN0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479DL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477GN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477GL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477EN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477DL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477DA0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477BE0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475GN0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475GL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475EN0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475DL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475DA0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477A00
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475DC0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475AL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475A00
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475BE0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481DC0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481AL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481A00
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479DC0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479AL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479A00
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477DC0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477AL0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26594LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26594000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26592LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26592000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26587LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26587000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26584LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26584000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26579LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26577LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26575000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26548000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26546000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26576LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26578LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26578000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26583000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26586000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26586LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26591000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26593000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ τοίχου
26589LS0
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ τοίχου
26589000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ τοίχου
26588LS0
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130
Σετ τοίχου
26580000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ τοίχου
26588000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130
Σετ τοίχου
26581LS0
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130
Σετ τοίχου
26581000
Σετ τοίχου
Rainshower SmartActive 130
Σετ τοίχου
26580LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Ντους χειρός 3 σπρέι
26590000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Ντους χειρός 3 σπρέι
26554LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582GN0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582DL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582AL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582A00
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574GN0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574GL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574EN0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574DL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574DA0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574BE0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574AL0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574A00
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26582DC0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26574DC0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26544LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26550000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Ντους χειρός 3 σπρέι
26551LS0
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Ντους χειρός 3 σπρέι
26553000
Ντους χειρός 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Ντους χειρός 3 σπρέι
26544000
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 210
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26053000
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 210
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
26171LS0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067GN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067GL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067EN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DC0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067DA0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067BE0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067AL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067A00
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26067000
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066GN0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066GL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066EN0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DC0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066DA0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066BE0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066AL0
Ντουζ κεφαλής 
Rainshower Cosmopolitan 310
Ντουζ κεφαλής 
26066A00
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
Rainshower 310
Σετ ντους κεφαλής 422 mm, 1 σπρέι
26257000
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
Rainshower Cosmopolitan 400
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 1 σπρέι
26256000
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477GL0
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477DA0
Κεφαλή ντουζ
Rainshower Cosmopolitan 310
Κεφαλή ντουζ
27477AL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481GN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481DL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479GN0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479DL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477GN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477GL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477EN0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477DL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477DA0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477BE0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475GN0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475GL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475EN0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475DL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475DA0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477A00
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475DC0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475AL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475A00
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26475BE0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481DC0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481AL0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26481A00
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479DC0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479AL0
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310 Cube
Σετ ντους κεφαλής 430 mm, 2 ψεκασμοί
26479A00
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477DC0
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
Rainshower SmartActive 310
Σετ ντουζιέρας κεφαλής οροφής 142 mm, 2 ψεκασμοί
26477AL0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26594LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26594000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26592LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26592000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26587LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26587000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26584LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26584000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26579LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26577LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26575000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26548000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26546000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26576LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26578LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26578000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26583000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26586000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 130 Cube
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26586LS0
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26591000
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
Rainshower SmartActive 150
Σετ ράγας ντους 3 σπρέι
26593000