Δήλωση αποποίησης ευθύνης απορρήτου δεδομένων

Εμείς ως GROHE εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου σας κατά τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών μας. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τη συλλογή ανώνυμων και προσωπικών δεδομένων.

Α. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος δικτυακού τόπου σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) αναφέρεται στο αποτύπωμα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Εταιρικών Δεδομένων στη διεύθυνση "DataProtection@grohe.com".

Με την παρούσα δήλωση απορρήτου σας ενημερώνουμε σχετικά με την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (στο εξής τα "δεδομένα").

Β. Επεξεργασία δεδομένων

Ως μέρος της λειτουργίας του ιστοτόπου μας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα.

Η επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει επίσης τη γνωστοποίηση μέσω διαβίβασης.

Η Επιτροπή της ΕΕ, το πλαίσιο EU-US Privacy Shield, έχει λάβει απόφαση περί της επάρκειας για τη διαβίβαση δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή έχει πιστοποιήσει ότι οι εγγυήσεις για τη διαβίβαση των δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του πλαισίου Privacy Shield ΕΕ-ΗΠΑ συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουμε προσδιορίσει τη συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών μας στο πλαίσιο Privacy Shield ΕΕ-ΗΠΑ.

Τα δεδομένα, οι σκοποί επεξεργασίας, οι νομικές βάσεις, οι αποδέκτες και οι διαβιβάσεις προς τις ενδιαφερόμενες χώρες εκτός ΕΟΧ απαριθμούνται στον ακόλουθο κατάλογο:

A) Αρχείο καταγραφής

Καταγράφουμε την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους μας. Γίνεται επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων: Όνομα της ανακτηθείσας ιστοσελίδας, ημερομηνία και ώρα ανάκτησης, διαφορά ώρας προς τη μέση ώρα Γκρίνουιτς, κατάσταση πρόσβασης, ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, η διεύθυνση URL αναφοράς (τοποθεσία ιστοτόπου που επισκεφθήκατε προηγουμένως), η διεύθυνση IP σας και ο πάροχος που υπέβαλε το αίτημα. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτυακού τόπου. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του ΓΚΠΔ. Το αρχείο καταγραφής διαγράφεται μετά από επτά ημέρες, εκτός εάν απαιτείται διευκρίνιση ή απόδειξη συγκεκριμένων παραβάσεων που έχουν γίνει γνωστές εντός της περιόδου διατήρησης.

B) Φιλοξενία

Η υπηρεσία φιλοξενίας (hosting) θα αποθηκεύει όλα τα δεδομένα προς επεξεργασία σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιτραπεί η εκτέλεση της λειτουργίας του ιστοτόπου. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του ΓΚΠΔ. Για να διατηρούμε την παρουσία μας στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των παρόχων φιλοξενίας ιστοτόπων στους οποίους παρέχουμε τα παραπάνω δεδομένα.

γ) Επικοινωνία μαζί μας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, τα δεδομένα σας (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, εάν τα παράσχετε) και το μήνυμά σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ ή του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας.

δ) Ενημερωτικό δελτίο

Για να σας παρέχουμε τακτικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας και το φάσμα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, προσφέρουμε την αποστολή ενός ενημερωτικού δελτίου. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες προαιρετικές πληροφορίες).

Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας ως εξής:

"Θα ήθελα να παραγγείλω το ενημερωτικό δελτίο της Grohe AG σύμφωνα με τη διαμόρφωση ενδιαφερόντων μου. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο. "

Η διαβίβαση του ενημερωτικού δελτίου μέσω εγγραφής πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Η εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιείται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Για την αποφυγή καταχρήσεων, θα σας στείλουμε ένα e-mail μετά την εγγραφή σας, ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Για να αποδειχθεί η διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, η αίτησή σας θα καταγραφεί. Αυτό επηρεάζει την αποθήκευση της εγγραφή και τον χρόνος επιβεβαίωσης και τη διεύθυνση IP σας. Για να στείλουμε το δελτίο, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των παρόχων στους οποίους παρέχουμε τα παραπάνω δεδομένα.

Για να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο Ενημερωτικό δελτίο, όπως το περιεχόμενο ή η συχνότητα, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα εγγραφής.

ε) Λογαριασμός πελάτη

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό πελάτη, συναινείτε στην αποθήκευση των δεδομένων σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικά στοιχεία), καθώς και των δεδομένων χρήσης (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης). Αυτό μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε ως πελάτη και σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες σας.

Λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας ως εξής:

"Θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό πελάτη. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα μου για αυτόν το σκοπό. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή μέσω ηλ. μηνύματος στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου."

Θα βρείτε συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, σε κάθε αποκλειστική σελίδα εγγραφής.

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

στ) Επεξεργασία αγορών

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της παραγγελίας σας για να επεξεργαστούμε τη σύμβαση αγοράς. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αναλόγως βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 παρ. 1 β) του ΓΚΠΔ.

Μεταδίδουμε τα δεδομένα της διεύθυνσής σας στην εταιρεία που έχει ανατεθεί με την παράδοση. Εάν είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τη σύμβαση, θα σας δώσουμε επίσης τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας για να συντονίσουμε μια ημερομηνία παράδοσης (Avis) στην εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η παράδοση.

Θα μεταδώσουμε τα δεδομένα της συναλλαγής σας (όνομα, ημερομηνία παραγγελίας, τρόπος πληρωμής, ημερομηνία αποστολής ή/και παραλαβής, ποσό και δικαιούχος, κατά περίπτωση, τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας) στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία της πληρωμής.

ζ) Εμπορικές εκθέσεις και GROHE Truck Tour

Σε εμπορικές εκθέσεις και στο GROHE Truck Tour σας προσφέρουμε την ευκαιρία να ζητήσετε πληροφορίες από εμάς. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, γραπτώς ή με τη μορφή προσωπικών συσκέψεων που μπορείτε να ζητήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα από τις διαθέσιμες υπηρεσίες πληροφοριών που προσφέρονται.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με σκοπό την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω υποστήριξη. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστικούς σκοπούς για να μετρήσουμε την επιτυχία και να βελτιώσουμε περαιτέρω την προσφορά μας. Μεταδίδουμε τα σχετικά δεδομένα στην εταιρεία που έχει ανατεθεί με την παράδοση. Σε περίπτωση προσωπικής συνάντησης, θα διαβιβάσουμε τα σχετικά δεδομένα στο τμήμα GROHE που είναι αρμόδιο για εσάς. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

Αφού επιλέξετε τα αιτήματα πληροφοριών ή/και τα κανάλια επικοινωνίας σας, θα λάβουμε την ακόλουθη συγκατάθεση:

"Θα ήθελα να λαμβάνω τις επιλεγμένες πληροφορίες από την GROHE μέσω των καθορισμένων καναλιών επικοινωνίας. Συμφωνώ ότι η GROHE μπορεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες μου με σκοπό την παροχή πληροφοριών, την οργάνωση των συναντήσεων και για στατιστικούς σκοπούς και μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα μου στο πλαίσιο του ομίλου GROHE στην εταιρεία GROHE που είναι υπεύθυνη για εμένα για περαιτέρω υποστήριξη. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα ηλ. μήνυμα στη διεύθυνση email που δημοσιεύθηκε στην εμπορική έκθεση."

Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

η) Καταγραφή φωτογραφιών και βίντεο

Ενδέχεται να τραβήξουμε φωτογραφίες ή/και να καταγράψουμε βίντεο σε εμπορικές εκθέσεις, εκδηλώσεις και στο GROHE Truck Tour που δεν βασίζονται σε πρόσκληση. Θα επιστήσουμε την προσοχή σας στη δραστηριότητα εγγραφής το συντομότερο δυνατό και το αργότερο πριν εισέλθετε στη σχετική περιοχή όπου γίνονται οι καταγραφές, παρέχοντας ενημερωτικές σημειώσεις και φυλλάδια. Έχετε πάντα την ευκαιρία να αρνηθείτε σε μια μεμονωμένη καταγραφή από την αντίστοιχη ομάδα καταγραφής.

Αυτό δεν ισχύει για γενικά πλάνα στα οποίες η εστίαση είναι στην παρουσίαση του συμβάντος και όχι στην παρουσίαση ενός ατόμου.

Η GROHE θα χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση για να συνοδεύσει τα επικοινωνιακά μέτρα σε έντυπη μορφή, στο διαδίκτυο ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για σκοπούς εσωτερικής κατάρτισης και επικοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του ΓΚΠΔ.

θ) Διαγωνισμοί και εκστρατείες μάρκετινγκ

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, διοργανώνουμε διαγωνισμούς και εκστρατείες μάρκετινγκ (εφεξής "προσφορές") σε διάφορα χρονικά διαστήματα.

Ζητούμε προσωπικά δεδομένα από εσάς μέσω φορμών στο διαδίκτυο για να πραγματοποιήσουμε εκστρατείες. Αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην αντίστοιχη εκστρατεία.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δίνεται για να διεξάγουμε την αντίστοιχη εκστρατεία. Κάνοντάς το αυτό, λαμβάνουμε την εξής συγκατάθεση:

"Θα ήθελα να συμμετάσχω στη δράση της οργανωτικής μονάδας GROHE σύμφωνα με τη σελίδα δράσης. Για τον σκοπό αυτό, συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχω. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στην εκστρατεία."

Η συμμετοχή στις δράσεις αυτές είναι εθελοντική. Με τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με αυτήν την επεξεργασία δεδομένων.

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Για να κάνουμε εκστρατείες, χρησιμοποιούμε άλλους παρόχους υπηρεσιών που μας στηρίζουν στην επεξεργασία της εκστρατείας.

Θα βρείτε περαιτέρω κανονισμούς για συγκεκριμένες ενέργειες προώθησης στις αντίστοιχες σελίδες προώθησης.

ι) Aνάλυση και μάρκετινγκ ιστοτόπων

Για να ενεργοποιηθεί η χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies. Πρόκειται για μικρά πακέτα δεδομένων που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας και ανταλλάσσονται με άλλους παρόχους. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα αποκαλούμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στην τερματική σας συσκευή και επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθείτε (μόνιμα cookies).

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και να ρυθμίσετε τα κοινά προγράμματα περιήγησης ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να πρέπει να αλλάζετε ορισμένες ρυθμίσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτήν την τοποθεσία ιστού και να αποδεχτείτε τη μη εφαρμογή ορισμένων λειτουργιών.

Χρησιμοποιούμε cookies σε συνδυασμό με τις ακόλουθες λειτουργίες:

αα) Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία της Google LLC, με διεύθυνση 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ. Η Google χρησιμοποιεί συγκεκριμένα cookies. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της τοποθεσίας ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες για να αξιολογήσουμε τη χρήση της τοποθεσίας ιστοτόπου από εσάς, για να συντάξουμε αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της τοποθεσίας ιστοτόπου για τους χειριστές της τοποθεσίας και για να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τοποθεσία του ιστοτόπου. Λόγω του κυρίαρχου ενδιαφέροντός μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που αποκτούμε με αυτόν τον τρόπο για τη βέλτιστη προώθηση του διαδικτυακού μας μάρκετινγκ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του ΓΚΠΔ. Η Google δεν θα συσχετίσει ποτέ τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google.

Σημειώστε ότι αυτός ο ιστοτόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση "AnonymeizeIp ()". Αυτό περικόπτει τις διευθύνσεις IP πριν τις μεταδώσει σε διακομιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, συνήθως αποκλείεται μια άμεση προσωπική αναφορά σε σχέση με τα αποθηκευμένα δεδομένα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα αποσταλεί η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή στις Η.Π.Α. όπου θα περικοπεί εκεί.

Μπορείτε να καταργήσετε τη συλλογή δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας το πρόσθετο "Google Analytics Disable Add-on" οποιαδήποτε στιγμή

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Λάβετε υπόψη επίσης τις σημειώσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων της Google στο δίκτυο συνεργατών Google στη διεύθυνση:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της συμφωνίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (Privacy Shield Agreement) και, ως εκ τούτου, εγγυάται τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εξής διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

ββ) New Relic

Χρησιμοποιούμε το λογισμικό New Relic στον ιστοτόπο μας. Αυτό επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας από εσάς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύεται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται σε ένα διακομιστή της New Relic στις ΗΠΑ. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα λόγω του κυρίαρχου ενδιαφέροντός μας για τη βέλτιστη εμπορική προώθηση των διαδικτυακών προσφορών μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του ΓΚΠΔ.

Η New Relic θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου μας, για να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της τοποθεσίας ιστοτόπου για τους χειριστές της τοποθεσίας και για να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τοποθεσία του ιστοτόπου και τη χρήση του διαδικτύου.

Η New Relic είναι πιστοποιημένη βάσει της συμφωνίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (Privacy Shield Agreement) και, ως εκ τούτου, εγγυάται τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

γγ) Πολιτική απορρήτου για αξιολογήσεις προϊόντων (BazaarVoice)

Συνεργαζόμαστε με τη BazaarVoice για να παρέχουμε στους πελάτες μας επιλογές αξιολόγησης για τα προϊόντα μας. Η BazaarVoice χρησιμοποιεί cookies για την επεξεργασία πληροφοριών από καταναλωτές και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών σε πολλούς ιστοτόπους.

Όταν υποβάλλετε μια κριτική προϊόντος, συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από εσάς σε μια φόρμα. Αυτά είναι το "εμφανιζόμενο όνομα", η διεύθυνση IP, η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, καθώς και η αξιολόγηση που σας έχει εκχωρηθεί, καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται προαιρετικά. Τα δεδομένα που παρέχονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη χρήση της αξιολόγησης του προϊόντος και θα εμφανίζονται σε έναν ιστότοπο της GROHE.

Κάνοντάς το αυτό, λαμβάνουμε την εξής συγκατάθεση:

"Συμφωνώ ότι η GROHE και οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου μου για να επικοινωνήσουν μαζί μου στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προϊόντος για διοικητικά ζητήματα ή για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα αξιολογούμενα ή παρόμοια προϊόντα. Μπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή, με ισχύ για το μέλλον, με μήνυμα προς τη GROHE. "

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης που είχε παρασχεθεί έως την ανάκληση. Σε περίπτωση ακύρωσης, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας, καθώς και την αξιολόγηση του προϊόντος (ή των προϊόντων) σας σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

Η αξιολόγηση προϊόντων θα υποβληθεί σε επεξεργασία από τη BazaarVoice Inc, με διεύθυνση 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, ΗΠΑ. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ μπορεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, εάν η Επιτροπή της ΕΕ αποφασίσει με εκτελεστική πράξη ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Στις 12 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων λόγω των συμφωνιών στη Privacy Shield ΕΕ-ΗΠΑ.

Η BazaarVoice είναι πιστοποιημένη βάσει της συμφωνίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (Privacy Shield Agreement) και, ως εκ τούτου, εγγυάται τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzSfAAK&status=Active

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση:

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

ια) Χρήση του Google reCAPTCHA

Για να προστατεύσουμε την ενότητα σχολίων και τις φόρμες εισαγωγής των διαδικτυακών τοποθεσιών μας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κατάχρηση, χρησιμοποιούμε την εξωτερική υπηρεσία reCAPTCHA. Πρόκειται για μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc, με διεύθυνση 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ (στο εξής Google). Το reCAPTCHA καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταξύ των καταχωρήσεων ανθρώπινης προέλευσης και εκείνων που αποτελούν αντικείμενο κατάχρησης από αυτοματοποιημένο λογισμικό (που ονομάζεται bots). Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, τα παρακάτω δεδομένα θα μεταδίδονται στους διακομιστές της Google στις Η.Π.Α.:

• το URL αναφοράς

• η διεύθυνση IP του χρήστη

• η συμπεριφορά εισαγωγής του χρήστη καθώς και οι κινήσεις του ποντικιού στην περιοχή των πλαισίων ελέγχου του "reCAPTCHA"

• ο λογαριασμός Google: Αν ο χρήστης συνδεθεί ταυτόχρονα στο λογαριασμό Google, θα αναγνωριστεί και θα εκχωρηθεί

• Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το μέγεθος του προγράμματος περιήγησης, την ανάλυση του προγράμματος περιήγησης, τις προσθήκες του προγράμματος περιήγησης, τις ρυθμίσεις γλώσσας, την ημερομηνία

• συμβάντα με το ποντίκι και την αφή στη σελίδα

• δέσμες ενεργειών και οδηγίες παρουσίασης του ιστοτόπου

• cookies

Η επεξεργασία βασίζεται στο κυρίαρχο έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του ιστοτόπου μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του ΓΚΠΔ.

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της συμφωνίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (Privacy Shield Agreement) και, ως εκ τούτου, εγγυάται τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εξής διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

ιβ) Ενσωμάτωση εξωτερικού περιεχομένου

Χρησιμοποιούμε εξωτερικό δυναμικό περιεχόμενο για τη βελτιστοποίηση της παρουσίασης και της προσφοράς του ιστοτόπου μας. Κατά την επίσκεψη στον ιστοτόπο μας, πραγματοποιείται αυτόματα ένα αίτημα μέσω του API προς το διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου περιεχομένου, στο οποίο μεταδίδονται ορισμένα δεδομένα καταγραφής (για παράδειγμα η διεύθυνση IP των χρηστών). Στη συνέχεια, το δυναμικό περιεχόμενο μεταδίδεται στον ιστοτόπο μας και εμφανίζεται εκεί.

Χρησιμοποιούμε εξωτερικό περιεχόμενο σε συνδυασμό με τις ακόλουθες λειτουργίες:

αα) Google Maps

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία χάρτη "Google Maps" της Google στον ιστότοπό μας για να σας παρέχουμε έναν διαδραστικό χάρτη. Όταν εμφανίζεται ο χάρτης, τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και της τοποθεσίας σας, μεταδίδονται στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποθηκεύονται εκεί. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στο κυρίαρχο έννομο συμφέρον μας για το βέλτιστο μάρκετινγκ του ιστοτόπου μας σύμφωνα έως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του ΓΚΠΔ.

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της συμφωνίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (Privacy Shield Agreement) και, ως εκ τούτου, εγγυάται τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εξής διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

ββ) Υπηρεσία παρακολούθησης επισκεπτών του Facebook

Χρησιμοποιούμε τα “pixel δράσης επισκεπτών” από το Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ή, αν είστε εγκατεστημένοι στην ΕΕ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Iρλανδία (“Facebook”)) στον ιστότοπό μας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη αφού έχει ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο του παρόχου, κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Αυτό μας επιτρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώνυμα για εμάς, δηλαδή δεν βλέπουμε τα προσωπικά δεδομένα μεμονωμένων χρηστών.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, το pixel ενσωματώνεται απευθείας από το Facebook και μπορεί να αποθηκεύσει ένα cookie στη συσκευή σας. Αν συνδεθείτε στη συνέχεια στο Facebook ή είστε ήδη συνδεδεμένος στο Facebook, η επίσκεψή σας στον ιστότοπο θα καταγραφεί στο προφίλ σας. Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς και, επομένως, δεν μας επιτρέπουν να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του χρήστη. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook. Για αυτό το λόγο σας ενημερώνουμε, με βάση τις γνώσεις μας για την κατάσταση. Το Facebook μπορεί να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με το λογαριασμό σας στο Facebook και να τις χρησιμοποιήσει για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Μπορείτε να επιτρέψετε στο Facebook και στους συνεργάτες του να τοποθετούν διαφημίσεις εντός και εκτός Facebook. Ένα cookie μπορεί επίσης να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας για αυτούς τους σκοπούς. Η νομική βάση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να εκφράσετε την αντίθεσή σας στη συλλογή των δεδομένων σας από το pixel του Facebook ή στη χρήση των δεδομένων σας με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων στο Facebook, επικοινωνώντας με την παρακάτω διεύθυνση:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Η εταιρία του Facebook είναι πιστοποιημένη βάσει της συμφωνίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (Privacy Shield Agreement) και, ως εκ τούτου, εγγυάται τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

γγ) Προγράμματα συνεργατών

Η GROHE συνεργάζεται με ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής πώλησης για να σας προσφέρει, ως πελάτης, ηλεκτρονικά καταστήματα όπου μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα GROHE.

Πρόκειται για καταστήματα λιανικής που εμφανίζονται αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "αγορά τώρα" σε μια σελίδα προϊόντος. Αν κάνετε κλικ στο λογότυπο του διαδικτυακού καταστήματος λιανικής πώλησης, θα ανακατευθυνθείτε στον ιστοτόπο του.

Αυτή η διαδρομή πραγματοποιείται από την εταιρεία HATCH B.V. (Weerdestein 117-II, 1083 GH Άμστερνταμ, Ολλανδία). Η Hatch θα τοποθετήσει ένα pixel παρακολούθησης στη σελίδα επιβεβαίωσης αγοράς στο κατάστημα λιανικής για να παρακολουθήσει την αρχική πορεία από GROHE μέχρι την πώληση στο κατάστημα λιανικής. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ανώνυμα δεδομένα που παρέχονται στον ιστότοπο του καταστήματος λιανικής θα προωθούνται στη συνεργάτιδα Hatch.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση toy pixel παρακολούθησης εκ μέρους του καταστήματος λιανικής, επισκεφθείτε την ενότητα απορρήτου στον ιστότοπο του συγκεκριμένου καταστήματος λιανικής. Παρά τον προσεκτικό έλεγχο του περιεχομένου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών δεσμών. Οι χειριστές των συνδεδεμένων σελίδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σελίδων τους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από τη Hatch στην πολιτική απορρήτου τους: www.gethatch.com/en/privacy-policy/.

Γ. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους ή εάν η συγκατάθεσή σας έχει ανακληθεί. Όσον αφορά τις νόμιμες απαιτήσεις αποθήκευσης, η περίοδος αποθήκευσης ορισμένων δεδομένων μπορεί να είναι έως και 10 έτη, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Δ. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

α) Ενημέρωση

Κατόπιν αιτήματος, θα λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς δωρεάν οποιαδήποτε στιγμή.

Για τη δική σας προστασία, διατηρούμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε περαιτέρω πληροφορίες κατόπιν αιτήματος για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, προκειμένου να αποτρέψουμε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε αναλάβει να προστατεύουμε. Εάν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία της αίτησης.

Β) Διόρθωση, ακύρωση, περιορισμός επεξεργασίας (αποκλεισμός), αντίθεση

Εάν δεν συναινείτε πλέον στην αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν αυτά έχουν καταστεί λανθασμένα, θα φροντίσουμε, κατόπιν των κατάλληλων οδηγιών, για τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων σας ή θα προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις (στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία). Το ίδιο ισχύει και για την επεξεργασία δεδομένων στο μέλλον μόνο με περιοριστικό τρόπο.

γ) Φορητότητα δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε μια τυπική, δομημένη και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή, ώστε να μπορείτε, εάν θέλετε, να υποβάλετε τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο άτομο.

δ) Δικαίωμα καταγγελίας

Υπάρχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή:

https://www.dpa.gr

Ε) Δικαίωμα ανάκλησης σε περίπτωση συναίνεσης με ισχύ για το μέλλον

Οποιαδήποτε δεδομένη συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση.

στ) Περιορισμός

Τα δεδομένα στα οποία δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το υποκείμενο των δεδομένων, για παράδειγμα, εάν φέρουν ψευδώνυμο για σκοπούς ανάλυσης, δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω δικαιώματα. Η ενημέρωση, η διαγραφή, ο αποκλεισμός, η διόρθωση ή η μεταφορά σε άλλη εταιρεία ενδέχεται να είναι δυνατή σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες εάν μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να τις ταυτοποιήσουμε.

ζ) Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την ενημέρωση, τη διόρθωση, τον αποκλεισμό, την αντίθεση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή επιθυμείτε τη μεταφορά των δεδομένων σε άλλη εταιρεία, επικοινωνήστε με την διεύθυνση “dataprotection_gr@grohe.com”.

Ε. Ασφάλεια δεδομένων

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας διαβιβάζονται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση TLS με 128 bit. Αναγνωρίζετε αυτές τις κρυπτογραφημένες συνδέσεις με το πρόθεμα "https: //" στη σύνδεση σελίδας στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης. Οι μη κρυπτογραφημένες σελίδες αναγνωρίζονται από τη διεύθυνση "http: //".

Όλα τα δεδομένα που υποβάλλετε στον ιστότοπό μας - όπως ερωτήματα ή συνδέσεις - δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους χάρη στην κρυπτογράφηση SSL.

ΣΤ. Αλλαγή της πολιτικής απορρήτου

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές μας για την προστασία των δεδομένων συμμορφώνονται πάντα με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει επίσης στην περίπτωση που οι πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων πρέπει να προσαρμοστούν λόγω νέων ή αναθεωρημένων προσφορών ή υπηρεσιών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 04.2020