Καζανάκι αέρος

Αριθμός προϊόντος
37748SH0
EAN
4005176418228
Χρώμα
alpine white
Βαθμολογία

Περιγραφή προϊόντος

 • 6 - 9 l
 • διακοπτόμενος κύκλος έκπλυσης
 • ενεργοποίηση αέρος
 • χαμηλού επιπέδου
 • για εγκατάσταση πίσω από τοίχο
 • χαμηλού θορύβου (ομάδα Ι σύμφωνα
  με τις Γερμανικές προδιαγραφές
  θορύβου)
 • μονωμένο κατά της υγρασίας
 • γωνιακός διακόπτης ½"
 • σωλήνας χαλκού
 • πλάκα στερέωσης
 • κουμπί ενεργοποίησης με
  ροζέτα Ø 100 mm
 • σπιράλ αέρος 1,50 m
 • σωλήνας με καμπύλη
 • σύνδεσμος λεκάνης