Νέος εργονομικός σχεδιασμός

Ανακαλύψτε το νέο τηλεχειριστήριο

Χάρη στον μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό του, ο χειρισμός του νέου εύχρηστου τηλεχειριστηρίου γίνεται με την κίνηση του ενός χεριού σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ψεκασμού, τη θέση των ακροφυσίων και τη θερμοκρασία με το πάτημα ενός κουμπιού. Η πίσω πλευρά διαθέτει οθόνη όπου μπορείτε να εισάγετε τις ρυθμίσεις του Sensia Arena.

Άνοιγμα καθίσματος λεκάνης

Άνοιγμα καθίσματος και καλύμματος λεκάνης

Κλείσιμο καθίσματος και καλύμματος λεκάνης

Στέγνωμα

Καζανάκι (χαμηλή ροή)*

Καζανάκι (πλήρης ροή)*

Πλύσιμο της πίσω περιοχής
Πατήστε το κουμπί 2 φορές: Παλμικός ψεκασμός ευρείας δέσμης
Πατήστε το κουμπί 3 φορές: Παλμικός ψεκασμός στενής δέσμης

Παύση των λειτουργιών πλυσίματος και στεγνώματος

Πλύσιμο της ευαίσθητης περιοχής
Πατήστε το κουμπί 2 φορές: Ευρύς ψεκασμός
Πατήστε το κουμπί 3 φορές: Εξαιρετικά ευρύς ψεκασμός

Ρύθμιση της πίεσης του νερού

Ρύθμιση της θέσης του ακροφυσίου

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού και του στεγνωτήρα

*Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν εφόσον έχει εγκατασταθεί το κιτ αυτόματης έκπλυσης (πωλείται χωριστά).

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα; Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες.