Σετ εισαγωγής

Αριθμός προϊόντος
37102SH0
EAN
4005176141768
Χρώμα
alpine white
  • σωλήνας σύνδεσης από σωλήνα έκπλυσης κρυφής βαλβίδας έκπλυσης 6 έως 9 λίτρων και κρυφής δεξαμενής έκπλυσης σε βάση λεκάνης WC
  • σύνδεσμος
  • ροζέτα